Geschiedenis

Speeltuin Talud bestaat al 70 jaar. Buurtbewoners creëerden een fantastische speeltuin. 

Onderstaande informatie is overgenomen uit het boek Talud, geschreven door R. Wenting en C. Holstege.

Volgens de overlevering was er op de plek waar nu het speeltuinhuisje staat tussen september 1944 en mei 1945 een bom ingeslagen waardoor er een krater ontstond van bijna 10 meter breed en 5 meter diep. 

Dat gat bleek een ideale speelplaats voor de kinderen te zijn. Later werden er zitbankjes om de krater heen geplaatst. Dit bleef zo tot begin jaren 50. Een deel van de zandvlakte was ook afgezet omdat er nog munitie in de grond zat. Omdat de buurtkinderen er toch al speelden ontstond het idee voor een speeltuin. 

Voor de bominslag is geen bewijs gevonden, er lag echter wel een Duits mijnenveld om de hoek Taludweg/Parallelweg. Mogelijk is de krater ontstaan toen de mijnen in 1945 geruimd werden en men ze op de plek van de huidige speeltuin Talud heeft laten ontploffen. 

In 1951 krijgt de buurtvereniging van het gemeentebestuur toestemming tot “Het bouwen van een speeltuin voor de kinderen van Oosterbeek”

De drijvende kracht achter het ontstaan van de speeltuin is de heer Nico Hueting. Zijn naam wordt vermeld op de oprichtingsakte van de Stichting buurtvereniging “Talud” als zijnde voorzitter.

De oprichtingsakte is ondertekend in december 1952. Deze datum houden wij vandaag de dag aan als startdatum van het bestaan van Stichting Speeltuin Talud. We vieren daarom in het seizoen 2023 dat we 70 jaar bestaan.

In 1956 is de bouw van het clubhuis min of meer voltooid. Volgens de overlevering werden hier door kinderen afgebikte stenen voor gebruikt- uit de puinhopen van de Slag om Arnhem. Dit zouden dan stenen moeten zijn van de verwoeste Gereformeerde lagere school op de hoek Lebretweg/Parallelweg, waar nu Garage Hooijer staat, want verder was er in de naaste omgeving van de speeltuin geen enkel huis of gebouw volledig verwoest. Het jaartal 1956 prijkt dan ook trots op de voorgevel van het clubhuis.