Bestuur

Het bestuur van Speeltuin Talud bestaat uit:
Voorzitter : Henny Pietersma
Secretaris : Harold van Ganzenwinkel
Penningmeester : Johan Jonkers
Bestuurslid : Geurt Derksen
Bestuurslid : Celesta de Lange
Bestuurslid : Tonnie Ros
Bestuurslid : Henrita Woudenberg

Kamer van Koophandel : 41051056

Rabobank Oosterbeek : NL33 RABO 0385 0150 62 t.n.v. Stichting Speeltuin Talud te Oosterbeek