Bestuur

Het bestuur van Speeltuin Talud bestaat uit:
Voorzitter :Henny Pietersma
Secretaris :Harold van Ganzenwinkel
Penningmeester :Johan Jonkers
Bestuurslid :Celesta de Lange
Bestuurslid :Henrita Woudenberg
  
  

Kamer van Koophandel : 41051056

Rabobank Oosterbeek : NL33 RABO 0385 0150 62 t.n.v. Stichting Speeltuin Talud te Oosterbeek